برنامه کارگاه های بانک های اطلاعاتی سال 1397 ویژه دانشجویانبهار
عنوان کارگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمحل برگزاریمدرس
pubmed1397/01/2112-13کتابخانهخانم همتی
sciencedirect1397/02/2612-13کتابخانهخانم جورکش
بانک های اطلاعاتی فارسی1397/03/1912-13کتابخانهخانم همتی - خانم جورکش

تابستان
عنوان کارگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمحل برگزاریمدرس
pubmed1397/04/2012-13کتابخانهخانم همتی
sciencedirect1397/05/2312-13کتابخانهخانم جورکش
بانک های اطلاعاتی فارسی1397/06/0412-13کتابخانهخانم همتی - خانم جورکش

پاییز
عنوان کارگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمحل برگزاریمدرس
pubmed1397/07/2312-13کتابخانهخانم همتی
sciencedirect1397/08/2112-13کتابخانهخانم جورکش
بانک های اطلاعاتی فارسی1397/09/1912-13کتابخانهخانم همتی - خانم جورکش

زمستان
عنوان کارگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمحل برگزاریمدرس
pubmed1397/10/2512-13کتابخانهخانم همتی
sciencedirect1397/11/1612-13کتابخانهخانم جورکش
بانک های اطلاعاتی فارسی1397/12/2012-13کتابخانهخانم همتی - خانم جورکش

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-22 13:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ