ارائه خدمات جديد پيش خوان دولت در ازمايشگاه غربالگري شيراز

1- ارسال نمونه از مراكز استان توسط پست پيشتاز
:
              
  
در اين خدمت با عقد قرارداد نمونه ها توسط پست پيشتاز از شهرستانهاي استان به مركز شيراز ارسال مي گردد و مراكز لارستان و گراش و جهرم پس از انجام آزمايشات مربوطه نتايج حاصل به شهرستان مربوطه فرستاده مي شود.ردیف
عنوان دستگاه/سازمان وابسته
عنوان خدمت
کد دفتر ارائه کننده خدمت
نام مسئول دفتر
آدرس و تلفن دفتر
1         
مراكز غربالگري جهرم
ارسال جواب آزمايش
پست پيشتاز

جهرم
2         
 مراكز غربالگري گراش
ارسال جواب آزمايش
 پست پيشتاز
 
گراش
3         
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-17 10:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ