شيراز-  خیابان مشکین فام روبروی هتل هما دانشكده پیراپزشکی آزمایشگاه غربالگری نوزادان

 کدپستی: 7143914693

 تلفن : 2295023-0713  داخلی 292

  تلفاكس : 2283743-0713

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-17 13:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ