شيراز-  خیابان مشکین فام روبروی هتل هما دانشكده پیراپزشکی آزمایشگاه غربالگری نوزادان

 کدپستی: 7143914693

 تلفن : 2295023-0711  داخلی 292

  تلفاكس : 2283743-0711

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-16 13:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ