اخبار كارآموزي
 فارسي |  Language:  English     

به زودی ...


قابل توجه كليه مربيان كارآموزي راديوگرافي و دانشجويان كارشناسي پيوسته راديولوژي (ترمهاي 1، 2، 3 و4)
  
به نام خدا
مربيان ارجمند موارد زير را براي بهتر برگزارشدن امتحان و ضايع نشدن حقي از دانشجو مد نظر داشته باشند:
1.         سؤالات امتحان به صورت كاملا تصادفي (قرعه) انتخاب شود.
2.        براي ترم 2 موارد امتحان شامل تمام پرتونگاريهاي اندام فوقاني تا شانه (ترقوه و كتف در ترم آينده) و پرتونگاريهاي اندام تحتاني تا هيپ مي باشد.
3.        براي ترم 4 موارد امتحان شامل تمام پرتونگاريهاي جمجمه و صورت، پتروس، ماستوئيد و كانال گوش داخلي، اربيت، بيني، سينوسهاي پارانازال است.
4.        تأكيد مي گردد تحت هيچ شرايطي آزمون تكرار يا تعويض نگردد، حتي اگر دانشجويي كاملا هنگ كرده، هيچ از پس امتحان برنيايد.
5.        براي يكسان‌سازي، نمره‌دهي براساس بارم‌بندي زير صورت بگيرد:
كد آيتم
آيتم مربوط
ملاحظاتي كه بايد صورت بگيرد
بارم مربوطه
1
آمادگي
دستور آماده سازي بيمار: خارج‌ساختن اشياء حاجب، تعويض لباس درصورت نياز با گان بيمارستاني
آماده‌سازي و انتخاب كاست مناسب
0.5
2
اعمال شرايط تابش
كيلوولتاژ، ميلي‌آمپر و زمان، فوكوس و گريد يا بوكي درصورت نياز
1
3
تنظيم وضعيت بيمار
نشسته،ايستاده يا خوابيده در پوزيشن مناسب
1.5
4
تنظيم وضعيت عضو
براساس پروژكشن درخواستي
1.5
5
تطابق اشعه مركزي با عضو و ميدان
زاويه به تيوب در صورت نياز، ميدان عرضي يا طولي، يافتن لندمارك مطلوب در عضو، كوليماسيون مناسب ميدان
1.5
6
گذاشتن ماركر
 
0.25
 
تفهيم دستورات لازم
دستورات تنفسي لازم قبل از اكسپوز و راهنماييهاي صحيح بعد از پايان تابش
0.5
7
سرعت عمل
تسلط بر دستگاه و پوزيشنينگ
0.25
6.        ليست تهيه شده زير براي هر گروه كارآموزي تكميل شده، به دفتر گروه راديولوژي ارسال گردد تا درصورت اعتراض دانشجو رسيدگي به سهولت انجام شود:
نام و نام خانوادگي دانشجو
پرسش آزمون
بارم دريافتي هر كد
جمع (7 نمره)
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاريخ امتحان:                     نام مربي و امضاء:
همواره از دقت نظر و حسن همكاري شما عزيزان كمال امتنان و سپاسگذاري را داريم.
گروه راديولوژي دانشكده پيراپزشكي
دريافت فايل pdf براي چاپ
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-1 15:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ