فارسي |  Language:  English     

به نام حضرت حق

 

سؤالاتي كه مكرراً پرسيده مي شود
1.        آيا با تحصيل در رشته تكنولوژي راديولوژي راديولوژيست مي شوم؟
پاسخ: خير، اين رشته را مي توان به دو بخش اصلي تقسيم نمود: بخش تشخيصي و بخش فن آوري، راديولوژيست در امر تشخيص بيماريها به گزارش راديوگرافها و تصاوير پزشكي مبادرت مي ورزد اما تكنولوژيست راديولوژي با بكارگيري صحيح تجهيزات و دستگاههاي تصويربرداري پزشكي در امر تهيه و ويرايش تصاوير پزشكي مشغول مي گردد. لازم به ذكر است كه اين دو مكمل يكديگرند و شما با تحصيل در اين رشته علوم لازم براي كار با دستگاهها و اصول تصويرنگاري پزشكي را فرامي گيريد و به عنوان كارشناس راديولوژي در مراكز تصويربرداري پزشكي مي توانيد مشغول به كارشويد.
2.        آيا پس از فارغ التحصيلي مي توانم مطب راديولوژي داير كنم؟
پاسخ: خير، مجوز تأسيس كلينيك راديولوژي به راديولوژيست داده مي شود. بنابراين شما براي دايرنمودن يك كلينيك به همكاري يك راديولوژيست به عنوان مسؤول فني نياز داريد.
3.        آيا پس از فارغ التحصيلي در اين رشته مجوز انجام سونوگرافي به من داده مي شود؟
پاسخ: خير، تشخيص بيماريها نياز به گذراندن واحدهاي فيزيوپاتولوژي پزشكي دارد كه در واحدهاي درسي اين رشته لحاظ نشده است.
4.        آيا تحصيل در اين رشته به گذراندن واحدهاي رياضي و فيزيك نياز دارد؟
پاسخ: بله، با مراجعه به بخش آرايش دروس راديولوژي متوجه خواهيدشد كه فن آوري راديولوژي به دانشهاي فيزيك و رياضي وابسته است. رياضي عمومي 2 واحد و فيزيك عمومي 3 واحد و براي آشنايي اختصاصي با راديولوژي تعدادي واحدهاي فيزيك پرتوها و فيزيك تشخيصي راديولوژي نيز خواهيد داشت.
5.        آينده شغلي اين رشته چيست؟
پاسخ: كار در مراكز تصويربرداري پزشكي از جمله؛ راديولوژي عمومي، فلوروسكوپي، آنژيوگرافي عمومي و آنژيوگرافي قلب و عروق، برش نگاري كامپيوتري (سي تي اسكن)، تصويربرداري تشديد مغناطيسي (ام آر آي) و تراكم سنجي استخوان (بي ام دي) و امكان كار در مشاغل مرتبط مانند؛ راديولوژي صنعتي، لابراتوارهاي پزشكي هسته اي، راديوتراپي و سنگ شكن برون اندامي
6.        حقوق و دستمزدها در مشاغل مربوط به اين رشته چگونه است؟
پاسخ: در صورت استخدام در مراكز دولتي و دانشگاهي برابر قانون استخدام كشوري يا لشكري و در صورت كار در مراكز خصوصي و خيريه برابر قانون كار يا قرارداد مورد توافق طرفين به شما حقوق و مزايا پرداخت خواهدشد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-12 10:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ