فهرست
 فارسي |  Language:  English     

 

دروس رادیولوژی و رادیوبیولوژی
زمانبندی دروس ارائه شده در نیمسال دوم 95-96آرایش کلی دروس
كارشناسي راديولوژي (پيوسته و ناپيوسته)کارشناسی پیوسته رادیولوژیکارشناسی ناپیوسته رادیولوژیکارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
1.        نام دوره: كارشناسي پيوسته تكنولوژي پرتوشناسي
2.        طول دوره و ساختار نظام آموزشي: مطابق آئين نامه آموزشي دوره كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد
3.        تعداد واحدهاي درسي:
دروس عمومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 واحد
دروس پايه و اختصاصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92 واحد
كارآموزي در عرصه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع واحدها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130 واحد
  •  
1.        نام دوره: كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي پرتوشناسي
2.        طول دوره: مطابق آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد
3.        تعداد واحدهاي درسي: 
دروس عمومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 واحد
دروس پايه و اختصاصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 واحد
كارآموزي در عرصه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 واحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع واحدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 واحد
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-20 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ