طرح دوره كارشناسي راديولوژي كارشناسي ارشد راديوبيولوژي
 فارسي |  Language:  English     
طرح دوره - كارشناسي راديولوژي
_______________________________

 كاربرد رايانه در تصويربرداري پزشكيتعميرات و نگهداري مقدماتي دستگاههاي راديولوژي 
 آشنايي با ساختمان و كاربرد مواد كنتراست زا در راديولوژي رياضي عمومي
 آشنايي با اصطلاحات پزشكي اصول فيزيكي سي تي اسكن
 ثبت و نمايش تصاوير پزشكي كارآموزي در عرصه يك (سي تي)
 فيزيك عمومي كارآموزي راديوگرافي
 آشنايي با فن آوري نوين اطلاعات كارآموزي در عرصه دو (ام آر آي)
 مديريت بيمارستاني كارآموزي فنون تخصصي راديولوژي
 اصول فيزيكي ام آر آي روشهاي پرتونگاري يك
 بيماري شناسي عمومي  روشهاي پرتونگاري دو
 مراقبت از بيمار در بخش تصويربرداري  روشهاي پرتونگاري سه
 فيزيك پرتوشناسي تشخيصي راديوبيولوژي
 روشهاي اختصاصي در دراديولوژي فراصوت نگاري
 فيزيك پرتوها دزيمتري
 كنترل كيفي سمینار
  
  
  
  
  
  
طرح دوره - كارشناسي ارشد راديوبيولوژي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دزيمتري و اصول ايمني در مراكز كار با منابع پرتوزا اصول كاربرد منابع پرتوزا در پزشكي، صنايع و تحقيقات
 حفاظ سازي فيزيك پرتوها
 دزیمتری بیولوژیک فیزیک هسته ای
 رادیوبیولوژی 
  
  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-11 14:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ