آرايش دروس راديوبيولوژي
 فارسي |  Language:  English     

به نام حضرت حق
دانشکده پیراپزشکی رشته رادیوبيولوژي و حفاظت پرتويي

                             كارشناسي ارشد-روزانه (1391 به بعد)                      
ر
ترم اول  نیمسال اول
ر
ترم دوم  نيمسال دوم
نام درس
واحد
شماره درس
دروس پیش نیاز
نام درس
واحد
شماره درس
دروس پیش نیاز
1
سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
1
260207
-
1
آمار زيستي و روش تحقيق
2
186863
-
 
2
فيزيک هسته اي
3
186859
-
2
اصول کاربردي منابع پرتوزا در پزشکي ، صنايع و تحقيقات
3
186869
-
 
3
فيزيک پرتوها
4
186858
-
3
فيزيک بهداشت
3
186864
-
 
4
بيولوژي سلولي ملکولي
3
186866
-
4
(زيست شناسي پرتويي )راديوبيولوژي
3
186868
-
 
 
 
 
 
 
5
کشت سلولي
2
186865
-
 
 
 
 
 
 
 
سمينار
1
186873
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11واحد
 
 
 
 
14 واحد
 
 
 
                                                                    
ر
ترم سوم نيمسال اول
ر
           ترم چهارم نيمسال دوم
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
1
حفاظ سازي
2
186872
-
1
پايان نامه
6
186874
-
2
دزيمتري بيولوژيک پرتوهاي يونساز
3
186870
-
 
 
 
 
 
3
دزيمتري و اصول ايمني کار با منابع پرتوزا
2
186871
-
 
 
 
 
 
4
آسيب شناسي پرتويي سلولهاي بنيادي
2
186867
-
 
 
 
 
 
5
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 واحد
 
 
 
 
6 واحد
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-16 11:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ