فارسي |  Language:  English     

آرايش دروس كارشناسي ناپيوسته راديولوژي         
دانشکده پیراپزشکی رشته رادیولوژی
ترم اول  نیمسال اول                                                                    كارشناسي نا پیوسته -روزانه وشبانه (1390 به بعد)                                         ترم دوم  نيمسال دوم
ر
نام درس
واحد
شماره درس
دروس پیش نیاز
ر
نام درس
واحد
شماره درس
دروس پیش نیاز
1
رياضييات مقدماتي
2
-
1
زبان تخصصی
2
185223
زبان عمومی دو
2
بیماری شناسی
2
185227
-
2
کاربرد رایانه درتصویر برداری
2
185225
آشنایی با فن آوری اطلاعات
3
آشنایی با فن آوری اطلاعات
2
185224
-
3
تصویر برداری با امواج فراصوتی
3
185235
-
4
آناتومی مقطعی
3
185231
-
4
اصول فیزیکی و تکنیکیCT
3
185236
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی آناتومی مقطعی
5
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
2
185228
-
5
آمار
1
185222
-
6
دوزیمتری
3
185234
-
6
رادیوبیولوژی
2
185229
-
7
اندیشه اسلامی دو
2
2-261207
-
7
ریاضیات پایه
2
185221
رياضيات مقدماتي
8
زبان عمومی دو
4
221202
÷
8
روشهای پرتونگاری اختصاصی
2
185230
 
 
 
 
 
 
9
کارآموزی درعرصه 3
3
185243
-
 
 جمعاً:
20واحد
 
 
 
 جمعاً:
20واحد
 
 
ترم سوم نيمسال اول                                                                                                                                                                              ترم چهارم نيمسال دوم
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
1
اصول فیزیکی و تکنیکی MRI
3
185237
آناتومی مقطعی
1
سمینار
1
185240
-
2
تضمین و کنترل کیفی تصویربرداری
3
185238
فیزیک تشخیصی تصویربرداری فراصوتی- اصول فیزیکی CT اصول فیزیکی MRI
2
کارآموزی درعرصه 2
3
185242
-
3
کارآموزی درعرصه 1
3
185241
-
3
کارآموزی درعرصه 4
3
185244
-
4
ارزیابی تصاویر پزشکی 1
2
185232
بیماری شناسی
4
ارزیابی تصاویر پزشکی 2
2
185233
آناتومی مقطعی ارزیابی تصاویر پزشکی 1
5
تعمیرات و نگهداری دستگاهها
2
185239
فیزیک پرتو شناسی تشخیصی(هم نياز)
5
مدیریت بیمارستانی
2
185226
-
6
تنظیم خانواده و جمعیت
2
261207
-
6
تفسیر موضوعی قرآن
2
1-261211
-
7
تاریخ تحلیلی صدراسلام
2
2-261210
-
7
تربیت بدنی 2
1
649202
-
8
انقلاب اسلامی ایران
2
1-261209
-
8
 
 
 
 
9
 
جمعاً:
19 واحد
 
 
 
جمعاً:
14 واحد
 
 
 

كليه  دروس عمومي، پايه و اختصاصي كارشناسي ناپيوسته راديولوژي

دريافت نسخه pdf (آرايش دروس)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-17 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ