هیأت علمی
    


آقاي قاسم تقوی
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

 
رشته تحصيلي: راديولوژي - رادیوبیولوژی
مرتبه علمي:
پست الكترونيك: taghavigh@sums.ac.ir
راههاي ارتباطي:
32270238-32270239-32270240
داخلي:  314تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-27 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ