هیأت علمی
    


آقاي قاسم تقوی
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

 
رشته تحصيلي: راديولوژي - رادیوبیولوژی
مرتبه علمي:
  •  
پست الكترونيك: taghavigh@sums.ac.ir
راههاي ارتباطي:
32270238-32270239-32270240
داخلي:  314


گروه راديولوژي دانشكده پيراپزشكي

  دكترمحمد قائدي زيرگر  كارشناس گروه

   قاسم تقوي    كارشناس گروه

آموزشي و مشاوره نيمسال دوم 97-96

16 - 14

12- 10

10- 8

ايام هفتهساعت

 

off

off

off

تقوي

شنبه

 

دانشكده

روشهاي پرتونگاري اختصاصي

ساعت: 13-11

دانشكده (مشاوره)

قائدي

 

دانشكده (مشاوره)

آشنايي با ساختمان كنتراست

دانشكده (مشاوره)

تقوي

يكشنبه

 

دانشكده

كارآموزي در عرصه 3

كارآموزي در عرصه 3

قائدي

 

كارآموزي در عرصه 1

كارآموزي در عرصه 1

كارآموزي در عرصه 1

تقوي

دوشنبه

 

دانشكده (مشاوره)

كارآموزي در عرصه 3

كارآموزي در عرصه 3

قائدي

 

كارآموزي در عرصه 1

كارآموزي در عرصه 1

كارآموزي در عرصه 1

تقوي

سه شنبه

 

دانشكده (  مشاوره)

كارآموزي در عرصه 3

كارآموزي در عرصه 3

قائدي

 

دانشكده

دانشكده

دانشكده

تقوي

چهارشنبه

 

off

off

off

قائدي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-20 14:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ