دکتر مسعود حقانی
    

آقاي دکتر مسعود حقانی
مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي  
رشته تحصيلي: راديولوژي - مهنندسي هسته اي (پرتوپزشكي)
مرتبه علمي:
  • شرح حال علمي (CV)
پست الكترونيك:
راههاي ارتباطي:
32270238-32270239-32270240
داخلي:
313

برنامه هفتگی استاد در ترم دوم96-97 

`گروه راديولوژي دانشكده پيراپزشكي

دكترمسعود حقاني    كارشناس گروه                                                                                              m.haghani        E.mail: pira-radio5.sums.ac.ir

برنامه آموزشي و مشاوره نيمسال دوم 97-96

 

18-16

16 - 14

12- 10

10- 8

ساعتايام هفته

 

 

-

دانشكده

دانشکده

دانشكده

شنبه

 

 


دانشکده

ثبت و نمايش تصاوير

دانشکده

يكشنبه

 

 

-

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

دوشنبه

 

 

-

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

سه شنبه

 

 

-

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

بیمارستان نمازی -پزشکی هسته‌ای

چهارشنبه

 

 

-

-

-

-

پنج شنبه

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-9 14:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ