آقاي قايدي
    


آقاي دکتر محمد قائدي زيرگر
مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي  
رشته تحصيلي: راديولوژي - مهنندسي هسته اي (پرتوپزشكي)
مرتبه علمي:
پست الكترونيك:
راههاي ارتباطي:
32270238-32270239-32270240
داخلي:
314

برنامه هفتگی استاد در ترم اول 96-97 

 

گروه راديولوژي دانشكده پيراپزشكي

  دكترمحمد قائدي زيرگر  كارشناس گروه

   قاسم تقوي    كارشناس گروه

آموزشي و مشاوره نيمسال اول 97-96

16 - 14

12- 10

10- 8

 

 

 

off

off

off

تقوي

شنبه

 

دانشكده

دانشكده (مشاوره)

دانشكده (مشاوره)

دکتر قائدي

 

دانشكده (مشاوره)

آشنايي با ساختمان كنتراست زا

دانشكده (مشاوره)

تقوي

يكشنبه

 

off

off

off

دکتر قائدي

 

كارآموزي در عرصه 1

كارآموزي در عرصه 1

كارآموزي در عرصه 1

تقوي

دوشنبه

 

دانشكده (مشاوره)

دانشكده (مشاوره)

روشهاي پرتونگاري اختصاصي

 

دکتر قائدي

 

دانشكده

دانشكده (  مشاوره)

دانشكده (  مشاوره)

تقوي

سه شنبه

 

دانشكده (  مشاوره)

كارآموزي در عرصه 3

كارآموزي در عرصه 3

دکتر قائدي

 

دانشكده

دانشكده

دانشكده

تقوي

چهارشنبه

 

دانشكده (  مشاوره)

كارآموزي در عرصه 3

كارآموزي در عرصه 3

دکتر قائدي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-12 10:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ