اساتيد و كاركنان گروه راديولوژي در يك نگاه


مدير گروه

 • آقاي غلامحسين حدادي

 • اساتيد هيآت علمي
 • آقاي غلامحسين حدادي:
 1. آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي فيزيك پزشكي
 2. پست الكترونيك: pira_radio4@sums.ac.ir
 • آقاي مازيار مهدوي:
 1. آخرين مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد راديولوژي و دانشجوي دكتري فيزيك پزشكي
 2. پست الكترونيك: mahdavi@sums.ac.ir  
 • آقاي رضا فرديد
 1. آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي فيزيك پزشكي
 2. معاون پژوهشي دانشكده
 3. معاون آموزشي گروه
 4. پست الكترونيك:     rfardid@sums.ac.ir
 
اساتيد  مدعو
 • آقاي سيد محدجواد مرتضوي:
 1. آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي فيزيك پزشكي و فوق دكتراي راديوبيولوژي  
 2. سرپرست مركز تحقيقات علوم پرتوي
 3. پست الكترونيك: mmortazavi@sums.ac.ir

  

 • آقاي محمد امين مصلح شيرازي
 1. آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي فيزيك پزشكي
 2.  برنامه هفتگي حضور در گروه راديولوژي: يكشنبه - چهارشنبه
 3. پست الكترونيك: amosleh@sums.ac.ir
 • آقاي سيد محمدامين حسيني
 1. آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي فيزيك پزشكي
 2. حضور همه روزه در مركز تحقيقات علوم پرتويي
 3. پست الكترونيك:

اساتيد غيرهيآت علمي
 • آقاي دکتر محمد قايدي زيرگر
 1. آخرين مدرك تحصيلي: دکترای مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي
 2. مدرس و مربي گروه
 3. مسوول برنامه كارآموزي در عرصه سه (فنون تخصصي)
 4. پست الكترونيك: piraradio1@sums.ac.ir
 • آقاي دکتر مسعود حقاني
 1. آخرين مدرك تحصيلي: دکترای مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي
 2. مسوول برنامه كارآموزيهاي پرتونگاري يك، دو، سه و چهار
 3. مسؤول آموزش گروه
 4. پست الكترونيك: beyedari@sums.ac.ir
 • آقاي قاسم تقوي
 1. آخرين مدرك تحصيلي: كارشناس  ارشد راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي
 2. مدرس و مربي كارآموزي
 3. مسوول برنامه كارآموزي درعرصه يك (سي تي اسكن)
 4. رابط EDC دانشكده و گروه
 5. رابط وبسايت گروه
 6. پست الكترونيك: taghavigh@sums.ac.ir
 • آقای مهندس مصطفی غلامی
 1. آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گرایش بیوالکتریک
 2. مدرس و مربی کارآموزی
 3. مسؤول برنامه كارآموزي در عرصه دو (MRI)
 4. پست الکترونیک:  gholami.m.87@gmail.com
 • خانم معصومه عباسی کشکولی
 1. آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت (MBA)
 2. مدرس و مربی کارآموزی
 3. مسوول آموزش گروه
 4. پست الکترونیک: mkashkouli@sums.ac.ir
 • خانم ليلا روپايي
 1. آخرين مدرك تحصيلي: كارشناس راديولوژي
 2. مدرس و مربي كارآموزي
 • خانم فاطمه بمبئی‌رو
 1. آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 2. کارشناس امور آموزشی گروه
 3. پست الکترونیک: f.bambaeeroo@gmail.com
 • خانم مرضيه سلطاني
 1. آخرين مدرك تحصيلي: فوق ديپلم نرم افزار
 2. منشي گروه
 3. پست الكترونيك: piraradio4@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-9 14:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ