فارسي |  Language:  English     

 

رسالت رشته راديولوژي تربيت كارشناساني است كه به روشهاي تصويربرداري پزشكي در مداليته هاي مختلف عكسبرداري ساده و باكنتراست، روشهاي تخصصي و آنژيوگرافي، ماموگرافي، توموگرافي كامپيوتري (CT Scan) و تصويربرداري با تشديد مغناطيسي (MRI) به خوبي آشنا باشند و بتوانند در مراكز تصويربرداري پزشكي در كنار راديولوژيست انجام وظيفه نمايند. اين افراد با فن آوري مدرن تصويربرداري و روش بكارگيري تجهيزات مربوط و نيز روشهاي نگهداري و كنترل كيفي آنها آشنا مي شوند تا ضمن استفاده صحيح از دستگاههاي تصويربرداري و تهية تصاوير باكيفيت، خود، همكاران و بيماران محترم را از خطر پرتوگيري نابجا مصون نگه دارند.
تصاوير تهيه شده توسط راديولوژيست مركز از نظر تشخيصي مورد كنكاش قرار گرفته، گزارش تشخيصي براي ارائه به پزشك درمانگر آماده مي گردد.
برنامه آموزشي اين رشته به گونه اي تدوين شده است كه اهداف زير را محقق سازد:
  • نياز به خدمات تصويربرداري پزشكي جامعه همزمان با پيشرفت تكنولوژي در حيطة پزشكي و سلامت برآورده گردد.
  • از روشهاي جديد تدريس در حوزه نظري و كارورزي استفاده گردد.
  • نظر به دگرگوني و پيشرفت در فن آوري تصويربرداري و معرفي مداليته هاي مختلف در اين عرصه، فارغ التحصيلان قادر به همگام شدن با پيشرفتهاي جديد و بروز كردن آموخته هاي خود باشند. در این راستا دانشجویان با تکنیکهای تصویربرداری از صورت، فک و دندان، تراکم‌سنجی استخوانها آشنا خواهند شد.
  • در عرصة مديريتي قادر به اداره يك مركز تصويربرداري به عنوان مسؤل بخش باشند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-17 7:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ