بخش زبان و ادبيات فارسي

 

بخش زبان و ادبيات فارسي دانشكده پيراپزشكي با سابقه ي چندين ساله، در حال حاضر، با سه نفرعضو هيأت علمي رسمي  در خدمت نظام آموزشي دانشگاه و دانش‌جويان عزيز مي‌باشد


  درس هايي كه در اين بخش ارائه مي شود، عبارتند از :

1-فارسي عمومي: ‌اين درس درقالب سه واحد، براي دانش جويان دوره هاي مختلف دانشگاه از كارداني تا دكتري و به صورت دو جلسه در هفته ارائه مي‌شود .

اهداف عمده‌ي اين درس، آشنايي بيش‌تر دانش جويان با زبان و ادبيات فارسي قديم و جديد و شخصيت هاي بزرگ ادبي از يك‌سو، و توجه به خلاقيت‌هاي ادبي دانش جويان از سوي ديگر است .همچنين دراين درس ،دانش جويان بايد يك كار تحقيقي را نيزدر طول دوره و با روش و چهار چوبي خاص انجام دهند.

 افزون براين ،دراين درس ، به درك لحظه هاي ادبي و شاعرانه و تا حدودي نامه نگاري اداري و فن سخن وري نيز پرداخته مي شود .

معيار سنجش درس فارسي نيز، به اين صورت است كه 17نمره براي آزمون كتبي در نظر گرفته مي‌شود و‌ 3نمره براي ارائه ي پژوهش در يكي از حوزه هاي ادب پارسي به صورت كتبي و با رعايت موازين آيين نگارش، در نظر گرفته مي شود. هم‌چنين آزمون كتبي به صورت تشريحي است كه به طور معمول بدون ميان ترم و در پايان سال نيم سال برگزار مي‌گردد.

2-مكاتبات اداري : اين درس در قالب 2واحد و به دانش جويان رشته ي مديريت بيمارستاني ارائه مي شود و هدف عمده و اصلي آن نيز، تقويت بنيه ي نگارش، نامه نگاري ، گزارش نويسي و صورت جلسه هاي اداري دانش جويان رشته‌ي مديريت است.

آزمون درس مكاتبات به صورت چهارجوابي و تشريحي، و با توجه به تمرين هاي عملي در طول كلاس خواهد بود.

ناگفته نماند كه بخش فارسي ،علاوه بر ارائه ي درس فارسي، در برخي از برنامه هاي فرهنگي دانشگاه و
 فعاليت هاي فوق برنامه ي دانش جويان نيز اشتراك مساعي و هم فكري مستمر دارد.

 

اعضاي هيأت علمي بخش زبان و ادبيات فارسي:

1-  مني‍‍‍ژه عبدالهي دكتراي زبان و ادبيات فارسي  ( مدیر گروه عمومی)

2- خسرو قاسمیان دكتراي زبان و ادبيات فارسي

3- ساناز مجرد دكتراي زبان و ادبيات فارسي

هم چنين بخش فارسي ارائه دهنده سه عنوان درسي ديگر به شرح زير است:

1- آيين نگارش 1و2 (4واحد): ويژه كارشناسي ارشد رشته روزنامه نگاري پزشكي (رسانه و سلامت)
 

هدف های کلی این دوره آماده سازی دانشجویان برای نگارش متن های مختلف فارسی، گزارش نویسی، خلاصه نویسی، مقاله نویسی، ویراستاری، ... استكه به صورت زيردسته بندي مي شود:  
 
          1- آشنایی باتاریخ زبان فارسی.
          2- آشنایی با مقدمات زبان شناسی و مباحث مربوط به حوزه ی کارکرد زبان.
          3- بررسی نقش زبان در القای مفهومی خاص و برعکس بر پوشیده نگاه داشتن برخی مفاهیم.
          4- آشنایی با انواع مکتب های نوشتار، و سبک های مختلف داستان نویسی و بررسی کارکرد و محدودیت های سبک های مختلف.
          5- یادآوری و تمرین قواعد درست نویسی...
          6- یادآوری و تمرین نشانه های نگارشی
          7- یادآوری و تمرین نامه نگاری
          8- یادآوری و تمرین گزارش نویسی و صورت جلسه نویسی.
          9- یادآوری و تمرین مقاله نویسی
10- فراگیری آرایه های ادبی ویژه ی نثر و بررسی نقشی که آنها در ساختار نوشتار عرضه می کنند.
          11- فراگیری نکاتی از دستور زبان که عملا در حوزه ی نوشتاری کاربرد دارد.
          13- فراگیری تکنیک های مختلف توشتاری (به ویژه فراگیری قواعد و ساختار نگارش متن های تحقیقی و مقاله های علمی)
  14- فراگیری و تمرین عملی د ر حوزه ی اصطلاحات فنی نوشتار هم چون زاویه دید، طرح یا پلات، پیرنگ،  و توضیح و توجیه نقش ویژه آن ها در القای مفهوم .2- آشنايي با متون فارسي طب سنتي (2واحد) :
ويژه دانشجويان دكتراي داروسازي سنتي
هدف کلی درس « بررسی متن‌های دارویی کهن فارسی» به شرح زیر است:
1- معرفی و بررسی متن‌های کهن دارویی به زبان فارسی
2- آشناسازی دانش‌جویان با شیوه‌ی خوانش و ادراک مفهوم کلی این‌گونه متن‌ها.
3- بررسی و تحلیل اصطلاحات، عبارت‌ها و واژگان اختصاصی مربوط به داروهای سنتی و نیز آشنا شدن با اصطلاحات و ابزار مربوط به داروسازی کهن.3- قرائت تفسير و تصحيح متون فارسي طب سنتي
ويژه ي دانشجويان دكتراي طب سنتي
 


 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-2 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ