فارسي |  Language:  English     
اعضاي هيأت علمي گروه عمومي

دكتر قاسمياننام و نام خانوادگی: دكتر خسرو  قاسميان 

سمت: مديرگروه عمومي

دسترسی به صفحه استاد
                                                       dr.abdolahi_s.jpgنام و نام خانوادگی: دكتر مني‍ژه عبدالهي

سمت: عضو هيأت علمي بخش فارسی

دسترسی به صفحه استاد
 
mojarrad.jpgنام و نام خانوادگی: دكتر ساناز مجرد

سمت: عضو هيأت علمي بخش فارسي

دسترسی به صفحه استاد
 نام و نام خانوادگی: دكتر فاطمه مرادی

سمت: عضو هيأت علمي بخش فارسي

دسترسی به صفحه استاد
 
نام و نام خانوادگی: دكترحسين منعم 

سمت: سرپرست بخش كامپيوتر


دسترسی به صفحه استاد
 خانم زرآورنام و نام خانوادگی: فروزنده زرآور

سمت: سرپرست بخش تربیت بدنی


دسترسی به صفحه استاد
 

استادان بازنشسته

آقاي تابعياننام و نام خانوادگی: حسن تابعيان

عضو هیأت علمی بخش تربیت بدنی
 


mohaghegh_zadeh.jpg
نام و نام خانوادگی: دكتر محمد صادق محقق زاده

عضو هیأت علمی بخش کامپیوتر
 


 نام و نام خانوادگی: دكتر ربابه كارگران

عضو هيأت علمي بخش فارسي

شرح حال علمي
 
کارکنان گروه عمومي

 نام و نام خانوادگی: طاهره طالبی
سمت: متصدی امور دفتری

راه های ارتباطی: 32295023-071 داخلی 236
Email: piraedari@sums.ac.ir
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-22 8:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ