برنامه كلاسي گروه ژورناليزم پزشكي در نيمسال اول 97-96


   
شماره درس     نام درس   تعداد واحد   روز      زمان    
 187211 تئوري ژورناليزم پزشكي 3 شنبه10-8
 187200 زبان تخصصي ژورناليزم پزشكي 2 شنبه 12-10
 187210 ويرايش عملي 2 شنبه 14-12
 187195 زبان انگليسي عمومي پيشرفته 2 دوشنبه10-8
 187222 اصطلاحات و مفاهيم پزشكي 2 دوشنبه12-10
 187203 اصول و فنون ژورناليزم پزشكي دوشنبه 13:30-12
 187196 زبان تخصصي علوم پزشكي  2 دو شنبه 14-12:30
 187207 مفاهيم و نظريه هاي ارتباط جمعي 2 دو شنبه 15-13:30
 187215 كامپيوتر پيشرفته 2 دوشنبه 17-15
 187197 اپيدميولوژي 2 سه شنبه 10-8
 187225 روش هاي آماري زيستي 2 سه شنبه 13-10
 187205 ژورناليزم بين الملل 2 پنج شنبه 13-9
 187206 رسانه هاي بين الملل 2 جمعه 13-9

 

                                            

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-9 10:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ