برنامه كلاسي گروه ژورناليزم پزشكي در نيمسال اول 96-95


  ورودي 94  

  
شماره درسنام درستعداد واحدايام هفتهزمان
187196زبان تخصصي علوم پزشكي2سه شنبه 8-6:30
187211تئوري ژورناليزم پزشكي3دوشنبه10-8
187200زبان تخصصي ژورناليزم پزشكي2دوشنبه12-10
187213نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني در ايران1سه شنبه15-13
187215كامپيوتر پيشرفته2سه شنبه13-11:30
 

 


                                    ورودي 95                             
 
شماره درسنام درستعداد واحدايام هفتهزمان
187202آيين نگارش2چهارشنبه  15-13
187219زبان انگليسي2چهارشنبه12-10
187196زبان تخصصي علوم پزشكي2سه شنبه8-6:30
187213نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني در ايران1سه شنبه15-13
187199روش هاي آمار زيستي2سه شنبه13-10
187197اپيدميولوژي2سه شنبه10-8
187198روش هاي تحقيق در علوم پزشكي2سه شنبه
 10-8

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-17 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ