اطلاعات عمومي گروه
رشته علوم آزمایشگاهی ابتدا به نام كارشناسي تكنولو‍ژي پزشكي در دانشگاه شيراز تاسيس گرديد. به طور همزمان در وزارت بهداري سابق نيز رشته كارداني علوم آزمایشگاهی پذيرش دانشجو مي گرديد.در سال 1361 دوره کاردانی علوم آزمایشگاهی با امكان ادامه به دكتري حرفه اي علوم آزمایشگاهی مجددا برنامه ريزي گرديد. در سال 1366دانشکده پیراپزشکی از ادغام سه مرکز ، رشته های کاردانی وکارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شیراز ، رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی آموزشکده وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی سابق و مرکز آموزش پرتوشناسی دانشگاه شیرا ز تشکیل شد. این دانشکده از سال 1366 تا 1370 در پذيرش دانشجو در دو مقطع کاردانی علوم آزمایشگاهی و دکترای علوم آزمایشگاهی و از سال 1374 تا1387 در دو مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی فعالیت داشته است . از مهرماه 1387 کا رشنا سی پیو سته علوم آزمایشگاهی جایگزین دوره کاردانی شده است . گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده با دارا بودن تقریباً 300 دانشجو  شامل 5 بخش : بیوشیمی ، هماتولوژی ،مجموعه میکروب شناسی ، ایمنی شناسی و بيوتكنولوژي پزشكي می باشد. هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی شامل 1 استاد،2 دانشیار ، 4 استادیار در رشته های مختلف بیوشیمی ، هماتولوژی ،مجموعه میکروب شناسی ، ایمنی شناسی و بيوتكنولوژي پزشكي می باشد.در این گروه 6 کارشناس ارشد و 3 کارشناس درآزمایشگاههای مختلف بیوشیمی ، هماتولوژی ، قارچ و انگل شناسی ، میکروب و ایمنی شناسی و بانک خون مشغول بکار هستند. اعضای هیئت علمی این گروه علاوه بر تدریس دروس علوم آزمایشگاهی به دانشجـــویــــــان کارشناسی این رشته در دانشکده های تابعه دانشگاه از جمله دانشکده پزشکی ، داروسازی ،پرستاری و توانبخشی نیز به تدریس دروس مرتبط با علوم آزمایشگاهی مشغول میباشند.
از سال 1389 و با تصويب رشته كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي پزشكي اين گروه به امر آموزش اين دانشجويان نيز پرداخته است و هم اکنون قریب به 30 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل هستند.
با توجه به توانمندیهای پژوهشی کادر علمی و امکانات موجود ، گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی شیراز از سال 1389 به تاسیس اولین  مرکز تحقیقات تشخیص آزمایشگاهی کشور اقدام نموده است. این مرکز از امکانات مجهز آزمایشگاهی از قبیل فلوسیتومتری ، HPLC ، کشت سلولی و انواع دستگاه های مورد نیاز بیولوژی مولکولی برخوردار است.در حال حاضر طرح های تحقیقاتی متعددی در این مرکز در حال انجام است. 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-17 11:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ