فارسي |  Language:  English     
  با کلیک بر روی عنوان هر درس می توانید برنامه زمانی(time table) آن درس را ملاحظه فرمایید.برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي ورودي 96
 10-812-1015-1317-15
شنبه
پاتوبیولوژی(میکروب شناسی)
 
 
187524(یک هفته در میان)
زیست سلولی ملکولی
187528
 
 
یکشنبه
زبان تخصصی
187525
حیوانات آزمایشگاهی
187533
 
دو شنبه
کشت سلولی
187527(یک هفته در میان)
آزمایشگاه کشت سلولی
187527
 
سه شنبه
   
چهارشنبه 
 
    برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي ورودي 95
 10-812-1015-1317-15
شنبه
ایمونوشیمی
187535
آزمایشگاه ایمونوشیمی 
 
یکشنبه
سیستم های اطلاع رسانی
260207
اصول استانداردسازی
187530
 
 
دو شنبه
   برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي ورودي 94 و ماقبل
    
عنوان درس
 
  
فرصت پايان نامه
100001 گ4

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-28 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ