اعضاي بازنشسته گروه علوم آزمایشگاهی

نام ونام خانوادگي

 تصوير

سمت 

مرتبه علمي

مدرک تحصیلی

شماره تماس و ايميل

دکتر عباس بهزاد بهبهانی

دكتر عباس بهزاد بهبهاني عضو هیئت علمی استاد دکترای ویروس شناسی behzadba@gmail.com

دکتر محمد حسین قهرمانی

 دكتر محمد حسين قهرماني عضو هیئت علمیاستادیار دکترای علوم آزمایشگاهی 

دکتر حبیب اله گل افشان

 دكتر حبيب اله گل افشان عضو هیئت علمی استادیار دکترای علوم آزمایشگاهی Golfshanh@sums.ac.ir
دکتر برات عبودی
دکتر برات عبودی 
عضو هیئت علمی
مربی  دکترای علوم آزمایشگاهی 
دکتر حمیدرضا کازرونی
 عضو هیئت علمی مربی  دکترای علوم آزمایشگاهی 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-2 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ