کارشناسان آموزشی گروه علوم آزمایشگاهی


 مسعود پورمسعودی کارشناس آموزشی میکروب شناسی               مرضیه اشرف منصوریکارشناس آموزشی میکروب شناسی
آقای مسعود پور مسعودی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم آزمایشگاهی

محل استقرار: بیمارستان شهید فقیهی-آزمایشگاه عملی دانشجویان 

ایمیل:     p.masood54@gmail.com
 خانم مرضیه اشرف منصوریمدرک تحصیلی: دكتري

رشته تحصیلی:  انگل شناسي

محل استقرار: بیمارستان شهید فقیهی-آزمایشگاه عملی دانشجویان 
     
محمداسماعیل خدمتی کارشناس آموزشی هماتولوژی و ایمونولوژی  مرجان خورسند کارشناس آموزشی بیوشیمی وشیمی عمومی 
 

آقاي محمد اسماعيل خدمتي

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  بيوشيمي

محل استقرار: بیمارستان شهید فقیهی-آزمایشگاه عملی دانشجویان 
ایمیل:     khedmatiesi@gmail.com
  

 خانم مرجان خورسند

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  بیوشیمی

شماره تماس: --

ایمیل:     m.akh58@yahoo.com
     
 رضا رنجبران  کارشناس آموزشی هماتولوژی 
غلامرضا رفیعی  کارشناس آموزشی بیوشیمی و ایمنی شناسی
 آقاي رضا رنجبران مدرک تحصیلی: دكتري

رشته تحصیلی:  خون شناسی

شماره تماس: 2270240 داخلی 281

ایمیل:      reza_ranjbaran2009@yahoo.com

دریافت شرح حال علمي
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  بیوشیمی باليني

شماره تماس: 2270240 داخلی 280
     
فاطمه سرحدیکارشناس آموزشی بیوشیمی وشیمی عمومی   مریم متوسل کارشناس آموزشی میکروب شناسی 
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  بیوشیمی

شماره تماس: 2270240 داخلی 285

ایمیل: faf-sarhadi@alumnus.tums.ac.ir
  خانم مريم متوسلمدرک تحصیلی: دكتري

رشته تحصیلی:  باکتری شناسی

ایمیل:      maryam.motevasel@ymail.com

دریافت شرح حال علمي
محتسبیکارشناس آموزشی ایمنی شناسی
 الهه رحیمیانکارشناس آموزشی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  ایمنی شناسی

شماره تماس: 2270240 داخلی 255
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  ایمنی شناسی
نورالسادات سيديکارشناس مرکز تحقیقات علوم و فن آوری تشخیص آزمایشگاهی 
راضیه عبدالهیکارشناس آموزشی بیوشیمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی پزشکی
 
شماره تماس: 2270240 داخلی 281

ایمیل:noorossadat.seyyedi@gmail.com
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: بیوشیمی

شماره تماس: 2270240 داخلی 285

ایمیل:     r.abdollahi1370@yahoo.com
فروغ ایرانپاککارشناس آموزشی بیوشیمی
  مریم مهدی یار کارشناس آموزشی هماتولوژی
مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم آزمایشگاهی

شماره تماس: 2270240 داخلی 285

ایمیل:     
nikouyann@sums.ac.ir
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  خون شناسی


محل استقرار: بیمارستان شهید فقیهی-آزمایشگاه عملی دانشجویان
 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 13:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ