معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
دكتر صدیقه شریف زاده
Dr. Sedigheh Sharif Zadeh
مدرک تحصیلی: دکتری
دكتر صديقه شريف زاده
رشته تحصیلی: 
ایمنی شناسی
مرتبه علمي: دانشیار
شرح حال علمي (CV)
مقالات   
راه های ارتباطی: 

تلفن: 2270240  داخلی 213

ایمیل :   
sharifsd@sums.ac.ir


 10-812-1015-13
شنبه

مشاوره

مشاوره

تحصیلات تکمیلی  دانشگاه 

یکشنبه تحصیلات تکمیلی  دانشگاه 

بانک خون( ارشد ایمنی )

مشاوره
دوشنبه     کشت سلولی  بیوتکنولوژی

ایمونوشیمی تئوری

آسیب شناسی پرتوئی
سه شنبه

ایمنی پیوسته 94 

پاتوبیولوژی ارشد

 تحصیلات تکمیلی  دانشگاه 
چهارشنبهتحصیلات تکمیلی  دانشگاهاز ایمونوشیمی

 مشاوره دانشجوئی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-14 8:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ