معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
دكتر صدیقه شریف زاده
Dr. Sedigheh Sharif Zadeh
مدرک تحصیلی: دکتری
دكتر صديقه شريف زاده
رشته تحصیلی: 
ایمنی شناسی
مرتبه علمي: دانشیار
شرح حال علمي (CV)
مقالات   
راه های ارتباطی: 

تلفن: 2270240  داخلی 213

ایمیل :   
sharifsd@sums.ac.ir


 10-812-1016-1418-1620-18
شنبهکشت سلولی  دانشکده پیراپزشکی  تحصیلات تکمیلی دانشگاه    
یکشنبه  تحصیلات تکمیلی دانشگاه مشاوره  ایمونولوژی شبانه 
دوشنبهایمونولوژی روزانه مشاوره  تحصیلات تکمیلی دانشگاه   
سه شنبه تحصیلات تکمیلی دانشگاه   مشاوره  
چهارشنبهتحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشکده پیراپزشکی   

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-12-24 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ