معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
دكتر صدیقه شریف زاده
Dr. Sedigheh Sharif Zadeh
مدرک تحصیلی: دکتری
دكتر صديقه شريف زاده
رشته تحصیلی: 
ایمنی شناسی
مرتبه علمي: دانشیار
شرح حال علمي (CV)
مقالات   
راه های ارتباطی: 

تلفن: 2270240  داخلی 213

ایمیل :   
sharifsd@sums.ac.ir


 10-812-1015-13
شنبه

ایمنی شناسی

    کشت سلولی رادیوبیولوژی

بانک خون

یکشنبه تحصیلات تکمیلی  دانشگاه  تحصیلات تکمیلی  دانشگاه
مشاوره
دوشنبه    
تحصیلات تکمیلی  دانشگاه

تحصیلات تکمیلی  دانشگاه
آسیب شناسی پرتوئی
سه شنبه

 ایمنی پیوسته 94 

ایمونولوژی پیشرفته

 تحصیلات تکمیلی  دانشگاه 
چهارشنبهتحصیلات تکمیلی  دانشگاهاز ایمنی پیشرفته

 مشاوره دانشجوئی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-15 8:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ