رئیس دانشکده پیراپزشکی
دكتر صدیقه شریف زاده
Dr. Sedigheh Sharif Zadeh
مدرک تحصیلی: دکتری
دكتر صديقه شريف زاده
رشته تحصیلی: 
ایمنی شناسی
مرتبه علمي: دانشیار
شرح حال علمي (CV)
مقالات   
راه های ارتباطی: 

تلفن: 2270240  داخلی 213

ایمیل :   
sharifsd@sums.ac.ir

نیمسال اول 97-98

 10-812-1015-13
شنبه

هماهنگی با مسئول دفتر

ایمنی شناسی 
یکشنبههماهنگی با مسئول دفتر
دوشنبه   کشت سلولی رادیوبیولوژی  کشت سلولی هماتولوژی
پاتوبیولوژی
سه شنبههماهنگی با مسئول دفتر
چهارشنبه ایمنی شناسی
هماهنگی با مسئول دفتر

جهت تنظیم زمان مشاوره با هماهنگی با مسئول دفتر هماهنگ نمایید. 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-28 7:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ