دكترحبیب ا... گل افشان
Dr. Habib Ala Golafshan
مدرک تحصیلی: دکتری
دکتر حبیب ا... گل افشان
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی 
مرتبه علمي: استاديار
شرح حال علمي (CV)
مقالات
راه های ارتباطی:

تلفن: 2270240 داخلی 253
 10-812-1015-1317-15
شنبهخون شناسی 3کنترل کیفیت در خون شناسی  انتقال خون شبانه
یکشنبه آزمایشگاه خونشناسی ناپیوسته – بیمارستان فقیهی   خون شناسی 1  
دوشنبهآز خون شناسی  – بیمارستان فقیهی
سه شنبه آزخون ارشد   آزمایشگاه بانک خون – بیمارستان فقیهی  
چهارشنبه آزمایشگاه خون ارشد    

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-17 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ