مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
دكتر ريتا عرب سلغار

Dr. Rita Arab Solghar
مدرک تحصیلی: دکتری
دكتر ريتا عرب سلغار
رشته تحصیلی: بیوشیمی
مرتبه علمي: استاديار
شرح حال علمي (CV)
مقالات   
راه های ارتباطی:

تلفن: 2270240 داخلی 261

ایمیل:  arabsolghar@sums.ac.ir

 10-812-1016-1418-1620-18
شنبههورمون شناسیبیوشیمی عمومیمشاوره آزهورمون روزانهآز هورمون شبانه 
یکشنبهبیوشیمی2هورمون شناسیتجهزات استهبان تجهیزات ناپیوسته 
دوشنبهمشاورهبیوشیمی عمومیمشاوره  
سه شنبهآزمایشگاه بیوشیمیبیوشیمی داروسازیمشاوره  
چهارشنبهمشاورهمرکز تحقیقات   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-13 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ