مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
دكتر ريتا عرب سلغار

Dr. Rita Arab Solghar
مدرک تحصیلی: دکتری
دكتر ريتا عرب سلغار
رشته تحصیلی: بیوشیمی
مرتبه علمي: استاديار
شرح حال علمي (CV)
مقالات   
راه های ارتباطی:

تلفن: 2270240 داخلی 261

ایمیل:  arabsolghar@sums.ac.ir

 10-812-1015-1317-1519-17
شنبه

آز بیوشیمی 1

آز بیوشیمی 1

مشاوره 

  
یکشنبهزیست علوم آزمایشگاهی 

کنترل کیفی پیوسته 

زیست رادیولوژی

کنترل کیفی  
آزفارماکولوژی
دوشنبه

آز بیوشیمی 2

آز بیوشیمی 2

  

اصول فنی وتجهیزات 

آز سم شناسی
سه شنبه

مشاوره

بیوشیمی 2

بیوشیمی داروسازی  
چهارشنبه

آز شیمی

آز شیمی 

مقدمات آزمایشگاه  

بیوشیمی پزشکی 1

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-15 13:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ