دکتر علی فرهادی

Dr. Ali Farhadi
معاون پژوهشی گروه علوم آزمایشگاهی 
مسئول دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی
مدرک تحصیلی: دکتریدکتر علی فرهادی
رشته تحصیلی: ویروس شناسی
مرتبه علمی: استادیار
شرح حال علمي (CV)
مقالات
راه های ارتباطی:

تلفن: 2270240 داخلی 257

ایمیل: alifarhadi_upm@yahoo.com

 

 10-812-10

15-13

17-15 
شنبه

مشاوره

 

میکروب شناسی

 

مرکز تحقیقات
  
یکشنبه

ویروس شناسی

مشاوره

 

مشاوره

 

آز ویروس شناسی

 
دوشنبه

مرکز تحقیقات

 

مشاوره

آزباکتری  
سه شنبه

آزمایشگاه میکروب شناسی(بیمارستان فقیهی)

باکتری شناسی  
چهارشنبهمرکز تحقیقات

ژورنال کلاب

مشاوره

 

 

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 11:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ