دکتر علی فرهادی

Dr. Ali Farhadi
معاون پژوهشی گروه علوم آزمایشگاهی 
مسئول دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی
مدرک تحصیلی: دکتریدکتر علی فرهادی
رشته تحصیلی: ویروس شناسی
مرتبه علمی: استادیار
شرح حال علمي (CV)
مقالات
راه های ارتباطی:

تلفن: 2270240 داخلی 257

ایمیل: alifarhadi_upm@yahoo.com

 

 10-812-10

15-13

17-15 
شنبه

پاتوبیولوژی ارشد

آز ویروس

آز ویروس

مرکز تحقیقات  
یکشنبهباکتری شناسی 

مشاوره

ویروس شناسی

 
دوشنبهآزمایشگاه باکتری (بیمارستان فقیهی) 
سه شنبه

 

مشاوره

باکتری شناسی 
چهارشنبهمرکز تحقیقات

ژورنال کلاب

مشاوره

 

مقدمات آزمایشگاه

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-15 13:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ