دکتر علی فرهادی

Dr. Ali Farhadi
معاون پژوهشی گروه علوم آزمایشگاهی 
مسئول دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی
مدرک تحصیلی: دکتریدکتر علی فرهادی
رشته تحصیلی: ویروس شناسی
مرتبه علمی: استادیار
شرح حال علمي (CV)
مقالات
راه های ارتباطی:

تلفن: 2270240 داخلی 257

ایمیل: alifarhadi_upm@yahoo.com


   

 10-812-1016-1418-1620-18
شنبهمرکز تحقیقاتمیکروب عمومیمشاوره  
یکشنبهمرکز تحقیقاتآز ویروس روزانهباکتری روزانه  
دوشنبهمشاورهآز باکتری روزانه(10-13)آز باکتری شبانه 
سه شنبهآزمایشگاه میکروب شناسیویروس روزانهباکتری شبانه
چهارشنبهمرکز تحقیقاتدفتر استعدادهای درخشانمشاوره  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-13 11:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ