دکتر علی فرهادی

Dr. Ali Farhadi
معاون پژوهشی گروه علوم آزمایشگاهی 
مسئول دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی
مدرک تحصیلی: دکتریدکتر علی فرهادی
رشته تحصیلی: ویروس شناسی
مرتبه علمی: استادیار
شرح حال علمي (CV)
مقالات
راه های ارتباطی:

تلفن: 2270240 داخلی 257

ایمیل: alifarhadi_upm@yahoo.com

 برنامه حضور در نیمسال اول 98-97

 10-812-10

15-13

17-15 
شنبهویروس شناسیمرکز تحقیقات مشاوره
باکتری شناسی 
یکشنبهباکتری شناسی اصول فنی و تجهیزات
مقدمات آزمایشگاه  
دوشنبهآزمایشگاه ویروس شناسیمشاوره   
سه شنبهآزمایشگاه باکتری شناسی  
چهارشنبه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات    

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-28 7:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ