اعضاي هيأت علمي گروه علوم آزمایشگاهی

جهت مشاهده اطلاعات اساتید بر روی نام آنان کلیک فرمایید.


نام ونام خانوادگي
 تصوير
سمت 
مرتبه علمي
مدرک تحصیلی
 ايميل
شماره تماس
 معاون آموزشیاستاد دکترای بیوشیمی takhshidma@sums.ac.ir2270240
داخلی213
  عضو هیئت علمیاستاديار دکترای خونشناسی tamadon@sums.ac.ir 2270240
داخلی 253
دكترحميدرضا خرمي  عضو هیئت علمی مربی دکترای انگل شناسی  
 رئیس دانشکده
 دانشیار دکترای ایمنی شناسی sharifsd@sums.ac.ir2270240
داخلی 252
 مدير گروه استادیار دکترای بیوشیمی arabsolghar@sums.ac.ir2270240
داخلی 261
دکتر علی فرهادیعضو هیئت علمی  استادیاردکترای ویروس شناسیfarhadi_a@ sums.ac.ir2270240 
داخلی 257 
دکتر طاهره کلانتری عضو هیئت علمی استادیار  دکترای ایمنی شناسیtaherehk@yahoo.com2270240 
داخلی 254 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-17 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ