معرفی رشته بیوتکنولوژی
 
           بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، شاخه ای از علوم پایه پزشکی است که دانش آموختگان آن به منظور بهینه سازی محیط، غذا و شاخصه های سلامت انسان ها، با بهره گیری از بیولوژی سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و با استفاده از بافت ها و موجودات زنده، برای حل مشکلات بهداشتی، پزشکی و تولید محصولات مفید نظیر واکسن ها، کیت های تشخیصی و ... فعالیت دارند و خدمات خود را در زمینه های آموزشی یا پژوهشی و تولیدی به جامعه ارائه می نمایند. انتظار می رود که دانش آموختگان این رشته بتوانند نیازهای نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش تولید و مراکز تحقیقاتی را در کشور فراهم آورند.
            رشته زیست فناوری پزشکی یک رشته کاربردی و میان رشته ای مهندسی علوم است که قلمرو آن حداقل حوزه تخصصی علوم را در برمی گیرد. مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی مصوب سال 1376 بوده و برای نخستین بار در داشگاه تربیت مدرس، علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی ایران ارائه گردید و پس از آن به ترتیب دانشگاه های دیگر اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی نمودند ارزشهایی که در این برنامه بر آن ها تاکید می شود به شرح زیر می باشد.
           تاکید بر ملاحظات اخلاق حرفه ای با مدنظر قرار دادن مبانی اعتقادی اسلامی در کلیه جنبه های آموزشی، پژوهشی و کار
            روزآمد نمودن روش های بیوتکنولوژی
           گسترش تحقیقات مستقل و گروهی
           تاکید بر آموزش با شیوه های نوین
           بهره گیری از فناوری های نوین با در نظر گرفتن اولویت های ملی
          ایجاد تفکر آموزش مداوم و خودراهبری مادام العمر 
           جایگاه شغلی دانش آموختگان در این رشته به شرح زیر می باشد.
            دانش آموختگان رشته زیست فناوری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته می توانند در واحدها و جایگاه های زیر مشغول به کار شوند:
            1- صنایع دارویی
            2-آزمایشگاه های صنایع غذایی
            3- مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی
            امید می رود در 10 سال آینده این رشته در زمینه شاخص های آموزشی از استانداردهای جهانی برخوردار باشد. در این زمینه پژوهش و تولید علم بیوتکنولوژی نیازهای مراکز تحقیقاتی کشور را برآورده سازد و محصولات تولید شده توسط دانش آموختگان رشته قابل مقایسه با محصولات برتر تولید شده در منطقه باشد.
            تعدادی از دانشگاههای معتبر دنیا که به امر تربیت دانشجویان این رشته می پردازند به شرح زیر می باشد:
            1- دانشگاه ایالتی نیویورک((Upstate Medical University در آمریکا
            2- دانشگاه فناوری ویکتوریا (Victoria University of Technology) در استرالیا
            3- دانشگاه اسکوود ( University of Skovde) در سوئد
            4- دانشگاه لندن شرقی( University of East London) در انگلستان
            5- دانشگاه علوم کاربردی لوبکUniversity of Applied Lubeck )) در آلمان
            6- انستیتو پاول– اریش (Paul-Ehrlich Institute)در آلمان 7
            7- دانشگاه سینا (University of Siena)در ایتالیا
            8- بخش بیوتکنولوژی وزارت علوم و فناوری در هندوستان
            9- دانشگاه حیدر آباد (Center par cellular & molecular Biology, Hyderabad) در هندوستان
            10- دانشگاه سینیک(Academic Sinica) در تایوان           
بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، شاخه ای از علوم پایه پزشکی است که دانش آموختگان آن به منظور بهینه سازی محیط، غذا و شاخصه های سلامت انسان ها، با بهره گیری از بیولوژی سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و با استفاده از بافت ها و موجودات زنده، برای حل مشکلات بهداشتی، پزشکی و تولید محصولات مفید نظیر واکسن ها، کیت های تشخیصی و ... فعالیت دارند و خدمات خود را در زمینه های آموزشی یا پژوهشی و تولیدی به جامعه ارائه می نمایند. انتظار می رود که دانش آموختگان این رشته بتوانند نیازهای نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش تولید و مراکز تحقیقاتی را در کشور فراهم آورند.
رشته زیست فناوری پزشکی یک رشته کاربردی و میان رشته ای مهندسی علوم است که قلمرو آن حداقل حوزه تخصصی علوم را در برمی گیرد. مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی مصوب سال 1376 بوده و برای نخستین بار در داشگاه تربیت مدرس، علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی ایران ارائه گردید و پس از آن به ترتیب دانشگاه های دیگر اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی نمودند ارزشهایی که در این برنامه بر آن ها تاکید می شود به شرح زیر می باشد. 
                   تاکید بر ملاحظات اخلاق حرفه ای با مدنظر قرار دادن مبانی اعتقادی اسلامی در کلیه جنبه های آموزشی، پژوهشی و کار
                   روزآمد نمودن روش های بیوتکنولوژی 
                   گسترش تحقیقات مستقل و گروهی
                   تاکید بر آموزش با شیوه های نوین
                   بهره گیری از فناوری های نوین با در نظر گرفتن اولویت های ملی
                   ایجاد تفکر آموزش مداوم و خودراهبری مادام العمر 

 جایگاه شغلی دانش آموختگان در این رشته به شرح زیر می باشد.
دانش آموختگان رشته زیست فناوری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته می توانند در واحدها و جایگاه های زیر مشغول به کار شوند:
1- صنایع دارویی
2-  آزمایشگاه های صنایع غذایی
3- مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 امید می رود در 10 سال آینده این رشته در زمینه شاخص های آموزشی از استانداردهای جهانی برخوردار باشد. در این زمینه پژوهش و تولید علم بیوتکنولوژی نیازهای مراکز تحقیقاتی کشور را برآورده سازد و محصولات تولید شده توسط دانش آموختگان رشته قابل مقایسه با محصولات برتر تولید شده در منطقه باشد.
تعدادی از دانشگاههای معتبر دنیا که به امر تربیت دانشجویان این رشته می پردازند به شرح زیر می باشد:
1- دانشگاه ایالتی نیویورک((Upstate Medical University در آمریکا
2- دانشگاه فناوری ویکتوریا (Victoria University of Technology) در استرالیا 3
3- دانشگاه اسکوود ( University of Skovde) در سوئد
4- دانشگاه لندن شرقی( University of East London) در انگلستان
5- دانشگاه علوم کاربردی لوبکUniversity of Applied Lubeck )) در آلمان
6- انستیتو پاول– اریش (Paul-Ehrlich Institute)در آلمان 7
7- دانشگاه سینا (University of Siena)در ایتالیا
8- بخش بیوتکنولوژی وزارت علوم و فناوری در هندوستان
9- دانشگاه حیدر آباد (Center par cellular & molecular Biology, Hyderabad) در هندوستان
10- دانشگاه سینیک(Academic Sinica) در تایوان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-2 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ