باسمه تعالی

نگارش علمی

زبان تخصصی

3 واحد و 2 واحد

زبان عمومی دو (4 واحد)

زبان عمومی یک ( 4 واحد)

زبان پیش دانشگاهی

*

رشته تحصیلی

*

 

*

*

*

 

پزشکی

*

 

*

*

*

 

دندانپزشکی

*

 

*

*

*

 

داروسازی

 

*

 

*

*

 

 تغذیه

 

*

 

*

*

 

بهداشت محیط        

 

*

 

*

*

 

بهداشت حرفه ای   

 

*

 

*

*

 

فناروی اطلاعات سلامت  

 

*

 

*

*

 

اطاق عمل (کارشناسی پیوسته)

 

*

 

*

 

 

اطاق عمل (کارشناسی ناپیوسته)

 

*

 

*

*

 

مدیریت   

 

*

 

*

*

 

هوشبری (کارشناسی پیوسته)

 

*

 

*

 

 

هوشبری کارشناسی ناپیوسته)

 

 

*

*

*

 

مامایی

 

*

 

*

*

 

گفتار درمانی  

 

*

 

*

*

 

کاردرمانی

 

*

 

*

*

 

علوم آزمایشگاهی

 

*

 

*

*

 

فیزیوتراپی

 

*

 

*

*

 

پرستاری

 

*

 

*

*

 

رادیولوژی

 

*

 

*

*

 

کاردانی بهداشت دهان  

 

*

 

*

*

 

بهداشت عمومی

 

*

 

*

*

 

بهداشت محیط

 

*

 

*

*

 

فوریتهای پزشکی

 

*

 

*

*

 

**مدارک پزشکی

*چنانچه نمره زبان دانشجو در کنکور سراسر از 50% کمتر باشد دانشجوی فوق بایستی ابتدا درس زبان پیش دانشگاهی را اخذ نماید.

** دانشجویان رشته مدارک پزشکی بایستی علاوه بر زبان تخصصی 1 وزبان تخصصی2 وزبان تخصصصی 3و 4 هر یک به میزان 2 واحد اخذ نمایند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 15:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ