اساتيد بازنشسته گروه زبان انگليسي

نام و نام خانوادگیتصوير سمتمرتبه علمیمدرک تحصیلی
شرح حال علمی
(cv)
مقالاتآدرس و شماره تلفن و ایمیل
دكتر احياء عمل صالحعضو هیئت علمی دانشياردكتراي آموزش زبان انگليسيشرح حال علمیلینکasalehe @sums.ac.ir 
سركار خانم فاطمه صديق
 
عضو هيات علميمربيكارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي sedighf @sums .ac .ir
جناب آقاي محمد رفعت بخش عضو هيات علميمربيكارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي   rafatm @ yahoo.comتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-15 9:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ