لطفا" جهت مشاهده صفحه شخصی اساتید روی نام استاد کلیک کنید.

 اساتید هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

 
نام و نام خانوادگیتصوير سمتمرتبه علمیمدرک تحصیلی
شرح حال علمی
(cv)
آدرس و شماره تلفن و ایمیل
دکتر نسرین شکر پور دكتر نسرين شكرپورعضو هیئت علمی

استاددکترای آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسي كاربرديشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی ،
تلفن2295023 داخلی 304
shokrpourn @ sums.ac.ir
دكترفرهاد پاکدل دكتر فرهاد پاكدلعضو هیئت علمیاستادیاردکترای ادبیات زبان انگلیسیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن 2295023 داخلی302
ffpakdel @ sums.ac.ir
فرامرز امین لاری  دكتر فرامرز امين لاريعضو هیئت علمیمربی دانشجوي دکترای آموزش زبان انگلیسیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن 2295023 داخلي307aminlarif @ sums.ac.ir
 
شاداب مصلحی  شاداب مصلحیعضو هیئت علمیمربیدانشجوي دكتري آموزش زبان انگلیسیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
 تلفن2295023 داخلی301
shadabmoslehi @ yahoo.com
امیر یوسف فرهمندی امیر یوسف فرهمندیعضو هیئت علمیمربی دكتري آموزش زبان انگليسيشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی305
afarahmand @ sums.ac.ir

 
 
دكتر لاله خسته  دكتر لاله خجستهعضو هیئت علمی استاديار دكتراي آموزش زبان انگليسي شرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی301
دكتر سارا كاشفياندكتر سارا كاشفيانعضو هیئت علمیاستاديار دكتراي آموزش زبان انگليسيicarusplus/icarusplus/group/english/professors/kashefian/cv/kashefian_cv.pdfشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی228
دكتر زهرا شهسوار دكتر زهرا شهسوارعضو هيات علمياستادياردكتراي آموزش زبان انگليسي شرح حال علمیدانشكده پيراپزشكي گروه زبان
تلفن: 2295023 داخلي 248





 اساتید هيئت علمي قراردادی گروه زبان انگلیسی


نام و نام خانوادگیتصوير سمتمرتبه علمیمدرک تحصیلی
شرح حال علمی
(cv)
آدرس و شماره تلفن و ایمیل
سيد محمد جعفريسيد محمد جعفريعضو هيئت علمي قرارداديمربيکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی248

                                             

 اساتید حق التدریس گروه زبان انگلیسی

نام ونام خانوادگی
مریم اسمائیل پور
 سپیده نوری نژاد
آزاده شریف
علی نمازی
مرضيه مصطفوي
سيد علي حسيني
حسن طاهري
معصومه يگانه جو
ليلا زارعي
اسما دبيري
ثمينه رازقي
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-21 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ