لطفا" جهت مشاهده صفحه شخصی اساتید روی نام استاد کلیک کنید.

 اساتید هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

 
نام و نام خانوادگیتصوير سمتمرتبه علمیمدرک تحصیلی
شرح حال علمی
(cv)
آدرس و شماره تلفن و ایمیل
دکتر علی مهبودیدکتر علی مهبودیعضو هیئت علمی و

مدیر گروه زبان انگلیسی
استادیاردکترای زبانشناسی کاربردیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی 308  
alimahbudi37 @ yahoo.com
دکتر نسرین شکر پور دكتر نسرين شكرپورعضو هیئت علمی و
رئیس دانشکده
استاددکترای آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسي كاربرديشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی ،
تلفن2295023 داخلی 211
shokrpourn @ sums.ac.ir
فاطمه صدیق فاطمه صدیقعضو هیئت علمیمربیکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی303
seddighf @ sums .ac.ir
محمد رفعت بخشمحمد رفعت بخشعضو هیئت علمیمربیکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی301
rafatm @ yahoo.com
دكترفرهاد پاکدل دكتر فرهاد پاكدلعضو هیئت علمیاستادیاردکترای ادبیات زبان انگلیسیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن 2295023 داخلی302
ffpakdel @ sums.ac.ir
فرامرز امین لاری  دكتر فرامرز امين لاريعضو هیئت علمیمربی دانشجوي دکترای آموزش زبان انگلیسیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن 2295023 داخلي307aminlarif @ sums.ac.ir
 
شاداب مصلحی  شاداب مصلحیعضو هیئت علمیمربیکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
 تلفن2295023 داخلی306
shadabmoslehi @ yahoo.com
امیر یوسف فرهمندی امیر یوسف فرهمندیعضو هیئت علمیمربیدانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسيشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی305
afarahmand @ sums.ac.ir

 
 
دكتر لاله خسته  دكتر لاله خجستهعضو هیئت علمی استاديار دكتراي آموزش زبان انگليسي شرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی306
دكتر سارا كاشفياندكتر سارا كاشفيانعضو هیئت علمیاستاديار دكتراي آموزش زبان انگليسيicarusplus/icarusplus/group/english/professors/kashefian/cv/kashefian_cv.pdfشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی228

 اساتید هيئت علمي قراردادی گروه زبان انگلیسی


نام و نام خانوادگیتصوير سمتمرتبه علمیمدرک تحصیلی
شرح حال علمی
(cv)
آدرس و شماره تلفن و ایمیل
سيد محمد جعفريسيد محمد جعفريعضو هيئت علمي قرارداديمربيکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی248
دكتر زهرا شهسواردكتر زهرا شهسوارعضو هيئت علمي قراردادياستادياردكتراي آموزش زبان انگليسيشرح حال علمیدانشکده پیراپزشکی، گروه زبان،
تلفن2295023 داخلی228

                                             

 اساتید حق التدریس گروه زبان انگلیسی

نام ونام خانوادگی
مریم اسمائیل پور
 صمدمیرزا سوزنی
مریم شریف
علی نمازی
مرضيه مصطفوي
سيد علي حسيني
حسن طاهري
معصومه يگانه جو
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-20 8:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ