-سرکار خانم دکتر شکرپور به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

 
1. کتاب های در حال تالیف:

 کتاب زبان تخصصی جهت دانشجویان علوم آزمایشگاهی

  مولفان: دکتر عمل صالح و آقای محمد رفعت بخش


کتاب زبان تخصصی پزشکی در حال تالیف

  مولفان: دکتر شکرپور و دکتر مهبودی

کتاب زبان تخصصی کتابداری در شاخه پزشکی

مولفان: دکتر شکرپور و دکتر مهبودی

  
2. کنفرانس :

خانم صدیق

Vocabulary learning strategies of Iranian Medical students (تاریخ کنفرانس ماه نوامبر 25-22)


دکتر عمل صالح

در 8-7 اکتبر به کنفرانس آلمان به همراه خانم دکتر منیژه عبداللهی

Syntactic and semantic feature of Persian proper names a gender –based study


دکتر شکرپور

Metacognitive ready strategies and their affection self- steem

 3. سفر وماموریت های علمی

دکتر عمل صالح  به کشور برزیل جهت آموزش  زبان انگلیسی به یک عنوان یک اقدام انسان دوستانه.

7و8 اکتبر 2010،دکتر عمل صالح به کنفرانس آلمان در شهر Regensburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 15:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ