نام و نام خانوادگی: دکتر علی مهبودی

مدرک تحصیلی  :  دکتری زبانشناسی کاربردی

آدرس محل کار: شیراز- دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 2295023

داخلی: 308

پست الکترونیکی: alimahbudi37 @ yahoo.com

            


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-1 14:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ