ليست دوره ها

 

 عنوان دوره ها

 نوع دوره

زمان برگزاری 

مهلت ثبت نام

مشخصات دوره

 نحوه برگزاری

وضعیت

آشنایی با بانک های اطلاعاتی

شغلی

95/02/29

95/02/27

6 ساعت

حضوری

اجرا گردید

حل تعارضات زناشویی

عمومی

95/03/11

95/03/09

7 ساعت

حضوری

اجرا گردید

End note

شغلی

95/04/12
95/04/13

95/04/10

5 ساعت

حضوری

اجرا گردید

ماهواره وآسیب های تربیتی آن بر خانواده

عمومی

95/04/13

95/04/11

6ساعت

حضوری

اجرا گردید

اصول طراحی یک کارگاه آموزشی

 شغلی

95/04/20 

95/04/18 

6ساعت

حضوری 

اجرا گردید 

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس

عمومی

95/04/22

95/04/20

7ساعت

حضوری

اجرا گردید

ایمنی کار با حیوانات آزمایشگاهی

شغلی

95/04/23
95/04/26

95/04/21

10ساعت

حضوری

اجرا گردید

تفسیر پرتوشناسی

شغلی

95/04/28

95/04/26

6ساعت

حضوری

اجرا گردید

آینده نگری در تشخیص زود هنگام بیماریهای متابولیک نوزادان

شغلی

95/05/03
95/05/05

95/05/01

20ساعت

حضوری

اجرا گردید

آموزش خط تحریری

عمومی

95/05/13

95/05/11

5 ساعت

حضوری

اجرا گردید

تجارت الکترونیکی

عمومی

95/05/23

95/05/21

6 ساعت

حضوری 

اجرا گردید

هنر درست فکر کردن

عمومی

95/06/07

95/06/05

7 ساعت

حضوری

اجرا گردید

 خانواده درمانی

عمومی 

 

 95/7/27

95/7/28

95/7/25 

12 ساعت

 حضوری

 اجرا گردید

رادیوبیولوژی وحفاظتشغلی95/7/2895/7/267 ساعتحضوریاجرا گردید
اخلاق حرفه ای در نظام سلامتشغلی95/7/17
95/8/17
95/7/1710ساعتغیر حضوریاجرا گردید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-23 12:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ