ليست دوره ها

 

 عنوان دوره ها

 نوع دوره

زمان برگزاری 

مهلت ثبت نام

مشخصات دوره

 نحوه برگزاری

وضعیت

مهارتهاي زندگي

عمومي

96/02/17

96/02/15

6 ساعت

حضوری

اجرا گردید

مديريت روابط جنسي 1

عمومی

96/03/17

96/03/15

4 ساعت

حضوری

اجرا گردید

آسيب شناسي فضاي مجازي وآثار آن بر خانواده

عمومي

96/03/21

96/03/19

4ساعت

حضوری

اجرا گردید

آنژيوگرافي وراديولوژي مداخله اي

شغلي

96/04/25

96/04/23

8ساعت

حضوری

اجرا گردید

كنفرانس اصول ايمني

 شغلی

96/04/26

96/04/24 

6ساعت

حضوری 

اجرا گردید 

آشنايي با SOP (تئوري وعملي)

شغلي

96/05/03

96/05/01

4ساعت

حضوری

اجرا گردید

سبك زندگي اسلامي

عمومي

96/05/07

96/05/05

8ساعت

حضوری

اجرا گردید

مديريت استرس در خانه ومحيط كار

عمومي

96/05/09

96/05/07

6ساعت

حضوری

اجرا گردید

آلوده كردن حيوانات آزمايشگاهي

شغلی

96/05/15

96/05/13

4ساعت

حضوری

اجرا گردید

تربيت فرزند1

عمومی

96/05/17

96/05/15

8 ساعت

حضوری

اجرا گردید

كاربرد فن آوري اطلاعات

عمومی

96/05/24

96/05/23

6 ساعت

حضوری 

اجرا گردید

تربيت فرزند2

عمومی

96/07/19

96/07/17

8 ساعت

حضوری

اجرا گردید

سي تي اسكن 

شغلي

 

 

96/08/03

96/08/01 

8ساعت

 حضوری

 اجرا گردید

مديريت پسماند نحوه تفكيك آنشغلی96/08/0296/08/014 ساعتحضوریاجرا گردید
       
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-13 9:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ