به وب سایت آموزش ضمن خدمت دانشکده پیراپزشکی خوش آمدید

دوره های در حال اجرا
دانشگاه علوم پزشکی استان فارس از سال 1380 با هدف استانداردسازی، طراحی و برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی پا به عرصه ظهور نهاد تا با سیاستگذاری و تدوین دستورالعمل های آموزشی هر ساله بر اساس ماموریت و اهداف سازمان با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت بتواند گامهای بلندی را در مسیر تعالی سازمانی بر دارد.
               بخشنامه ها
آموزش ضمن خدمت د انشگاه           معرفی رابط آموزش
فرم ها           

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-13 9:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ